Jumtu segumu ieklāšanas un montāžas aptuvenas izmaksas.


Darbs Cena EUR/kv.m
Ruļļmateriāla ieklāšana 2,60-7,50
Lāseņa, pielaiduma montāža 3,50-5,00
Parapeta metāla montāža 6,00-9,00
Vējmalas montāža 4,50-6,00
Materiāls Cena EUR/kv.m
Ruļļmateriāls 2,95-3,70
Gāze 2,50-3,50
Lāseņi, pielaidumi 1,80-2,60
Vējmalas 2,90-3,80
Parapeta sagataves 4,50-8,00

Darbs Cena EUR/kv.m
Vecā jumta seguma demontāža un nokraušana 3,00-4,00
Latojuma montāža 3,00-4,50
Dakstiņprofila montāža 5,00-8,00
Plēves ieklāšana 1,00-1,50
Vējmalas, kores sateknes montāža 4,50-6,00
Lāseņa, pielaidumu montāža 3,00-5,00
Sniega barjeras montāža 3,00-4,50
Skursteņa apdares montāža 80,00-140,00
Jumta noteksistēmas montāža 8,00-12,00
Materiāls Cena EUR/kv.m
Metāla dakstiņprofils 6,90-9,00
Latojums 2,95-3,70
Difūzijas plēve 1,50-2,00
Lāseņi, pielaidumi 1,80-2,60
Vējmalas, kores 2,90-3,80
Sniega barjeras 3,50-11,00
Skursteņa apdare 65,00-110,00
Jumta noteksistēma 8,00-12,00

Darbs Cena EUR/kv.m
Vecā jumta seguma demontāža un nokraušana 3,00-4,00
Latojuma montāža 2,00-4,00
Šīfera montāža 5,00-8,00
Vējmalas, kores sateknes montāža 4,50-6,00
Lāseņa, pielaiduma montāža 3,50-5,00
Skursteņa apdares montāža 80,00-140,00
Jumta noteksistēmas montāža 8,00-12,00
Materiāls Cena EUR/kv.m
Latojums 2,30-3,10
Eternit šīferis 7,50-13,50
Lāseņi, pielaidumi 1,80-2,60
Vējmalas, kores 2,90-3,80
Skursteņa apdare 65,00-110,00
Jumta noteksistēma 8,00-12,00

Darbs Cena EUR/kv.m
Vecā jumta seguma demontāža un nokraušana 3,00-4,00
Latojuma montāža 2,00-4,00
OSB montāža 2,50-3,50
Šindeļu apakšklāja ieklāšana 5,00-8,00
Šindeļu ieklāšana 5,00-7,00
Vējmalas, sateknes montāža 3,50-6,00
Lāseņa, pielaiduma montāža 3,50-5,00
Skursteņa apdares montāža 80,00-140,00
Jumta noteksistēmas montāža 8,00-12,00
Materiāls Cena EUR/kv.m
Latojums 2,30-3,10
Apakšklājs 1,13-2,20
Šindeļi 4,40-8,90
Lāseņi, pielaidumi 1,80-2,60
Vējmalas, kores 2,60-3,80
Skursteņa apdare 65,00-110,00
Jumta noteksistēma 8,00-12,00


Precīzas izmaksas ir iespējams noteikt tikai pēc jumta apsekošanas uz vietas, augstāk apskatāmās izmaksas ir balstītas uz iepriekš veikto darbu un materiālu izmaksu analīzi.


PIEPRASĪT CENU

Jauna jumta ieklāšanas izmaksas ietekmē daudzi faktori, tai skaitā: